Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

F

f. /fell/ - felbukott
f. /female/ - kanca
faint stripe - árnyékolt hóka
fall - esés
fall , tumble - el/leesni
fall before the finishing line - cél elôtt el/leesni
fall into the brook - vizesárokba esni
fall into the brook - vizesárokba esni
fall of the hammer - leütés /árverésen/
fall, tumble - leesni, elesni
false heat, heat without ovulation - ál sárlás
false start - érvénytelen indítás
false track - téves pálya
family - család
family tree - családfa
fan - ventilátor
farcy, internal parasite, worm - féreg, belsô parazita, giliszta
farriers' nipper - patacsípô-fogó
farriery - kovácsmžhely
fast work - gyors munka
fault - hiba
favourite on the book - számított favorit
favourite, chalk horse (am.), he is the shortest price - favorit
fear and pain from the saddle - nyeregnyomás
feather - bokaszôrök
feather - bokaszôr
feather - könnyž teher
feather - bokaszôr
fee - illeték
fee, nomination fee, nomination, stallion, stud fee - fedeztetési díj
feed - etetni
feed - táplálék, ennivaló
feed - etetni
feed - takarmány
feed - takarmányozni
feed - föletetni
feed additive - takarmány kiegészítô
feed analysis - takarmány-elemzés
feed analysis - takarmány-bírálat
feed at night - esti takarmány
feed merchant - takarmánykereskedô
feed merchant - takarmány-kereskedô
feed preparation - takarmány-elôkészítés
feed sieve - takarmányrosta
feed silo - takarmánysiló
feed, fodder, forage - takarmány
feeder - evô állat
feeding - etetés
feeding - takarmányozás
feeding at mid-day - déli etetés
feeding control - etetésellenôrzés
feeding time, time of feeding - etetésidô
feeding value - takarmányérték
fees - költségrend
feet out-turned, toeing-out - lôcslábú
felt numnah, felt saddle pad - nemeztakaró
felt surcingle pad - takaróheveder nemezpárnázata
female - nônemž
female /f./ - kanca
female apprentice - tanulô /nô/
female apprentice - tanulólány
female jockey - hivatásos versenylovasnô
female line, line of dam - anyai vonal
femur - combcsont
fence - akadály
fence - ugrás /akadály/
fence, obstacle - akadály
fertile - termékeny
fertility - termékenység
fertility control - termékenységi ellenôrzés
fertility grade - termékenységi osztály
fertility group - termékenységi csoport
fertility over - termékenyítés eredménye
fertility prospect - termékenységi kilátás
fetlock - boka
fetlock joint - csüdizület /boka/
fetus, foetus - magzat
fetus, foetus - magzat
fever - láz
few white hairs - gyéren tžzött homlok
fibula - szárkapocs
fibular tarsal bone, heel bone - sarokcsont
field - mezôny
fight - harc, küzdelem
figure-of-eight course - átlós pálya
filled leg - beszžrôdött láb
fillet string, tail string - farokszíj, farmatring
fillies allowed .. kg, weight allowance for sex - kancaengedmény
fillies' premium - kancaprémium
filly - kanca /4 éves korig/
filly foal, filly - kancacsikó
final turn - utolsó forduló
fine - bírság
fine - pénzbüntetés
fine - kötbér
fine for having used wrong colours - büntetés téves versenyszín használatáért
fine for having used wrong colours - büntetés téves versenyszín használatáért
fine horse - jó ló
fine imposed - felfüggesztett bírság
fine imposed - felfüggesztett pénzbüntetés
finish - befutás
finish - befejezni (finiselni)
finish - végküzdelem
finish - döntés
finish - végküzdelem, hajrá
finish - cél
finish fast - jól befejezni
finish in the frame - pénznél lenni, helyezett lovak között végezni
finish photo installation - célfotó-berendezés
finish photo, photograph - célfotó
finishing line - célvonal
finishing post, winning post - céloszlop
finishing speed - végsebesség
fire - sütni
firing - tüzelés
firm - szilárd
firm ground - kemény /pálya/
first appearance in public - elsô start /indulás/
first foal - elsô csikó
first lot was done up - az elsô lot után
first outing, first time out - kezdés, elsô szereplés /indulás/
first phalanx, long pastern bone - csüdcsont
first prize money, value of the race - gyôztes díja
first prize money, value of the race - gyôztes díja
first retainer - zsoké elsô kötelezettsége
fissure - repedés
fissure - hajszálrepedés
fistulous withers - mar fisztula
fit - formában lenni
fitness training - kondíciótréning
fixed obstacle - fix akadály
fixture - verseny idôpontja
flag - zászló
flag start, start with a flag - zászlós start
flame - láng
flank - lágyék
flap - kengyelszíjvég
flap ear - lógó fül
flap ear - lelógó fül
flap-eared - lógó fülekkel
flat course - síkverseny-pálya
flat fixture - síkverseny idôpontja
flat licence - licence síkversenyekre
flat race - síkverseny
flat race jockey - síkverseny-zsoké
flat race stable - síkverseny-istálló
flat racer - síkverseny-ló
flat racing - síkverseny-sport
flat racing season - síkverseny-idény
flatcatcher - szemellenzô
flaxen mane - világos sörény
flea-bitten - legyesszürke
flea-bitten - legyes szürke
flesh mark - hússzínž folt
flexor tendon - hajlító ín
float - csiszolni /fog/
float, rasp - lereszelni, lecsiszolni
fluid - bedörzsölô folyadék
flyer, sprinter - sprinter, flyer, rövidtávú ló
foal - csikót elleni
foal - csikó
foal certificate, foal identity certificate - csikójegy
foal head-collar - csikó kötôfék
foal heat (heat within 7th/15th day after foaling) - csikósárlás
foal identity - csikóazonosság
foal is with the dam - csikó az anyjánál van
foal slip - csikó kötôfék fogóval
foal teeth - csikó fogazata
foal tooth - csikófog
foal, drop the foal - elleni
foaling - ellés
foaling - ellés
foaling box, foaling stall (am.) - elletô box
foaling certificate - ellési bizonyítvány
foaling date - ellés idôpontja
foam - hab
foam rubber saddle pad - habgumi nyeregtakaró
fodder beet, mangel - takarmányrépa
follicle - tüszô
follicle control - tüszôellenôrzés
foodstock - takarmánykészlet
foot - láb
foot-and-mouth disease - száj- és körömfájás
for covering - fedezésre, -hez
forage cereals - takarmánygabona
forced slaughter - kényszervágás
fore - elöl
fore cannon - mellsô lábközép
fore cannon bone - elsô lábszárcsont
forearm - alkar
forearm - alkar
forecast - befutó fogadás /lásd kettôs fogadás/
forecast - elôrejelzés, prognózis
forecast of the four first horses - négyes fogadás
forehead - homlok
foreign - külföldi
foreign horse, horse from abroad - külföldi ló
foreign racing authority - külföldi versenyhatóság
foreign racing authority - külföldi versenysporthatóság
foreleg - mellsô láb
foreleg half pastern white - mellsô bokában fél rész kesely
foreleg pastern white - mellsô bokában kesely
forelegs - mellsô lábak
forelock - üstök
forelock - homloktincs
foretop, tuft - szôrcsomó, tincs
forfeit certificate - bánatpénz elismervény
forfeit form - ürlap a nevezés visszavonásához
forfeit list - bánatpénz jegyzék
forfeit list - adósok jegyzéke (bánat jegyzék)
forfeit stage - nevezés visszavonásának idôpontja
forfeit, not qualified - bánatpénz
forging - kovácsolás
fork up, shake up - szalmát föligazítani
form - forma
form book - összegyžjtött versenyjelentések, eredmények
formation defect - álláshiba
formation of forelegs - elsô végtagok állása
formation of hindlegs - hátsó végtagok állása
formation of the feet - lábállás
formation of the legs - lábállás
formation of the pastern - csüd állása
formerly late, ex. - korábban
formerly, late, ex. - korábban
foster-mother - dajka
foster-mother - dajkakanca
foul riding, reckless riding - könnyelmž lovaglási mód
foundation - alap
foundation mare - törzsanyakanca
foundation mare, tap-root mare - alapító kanca
foundation mare, tap-root mare - alapító kanca (család)
foundation sire, foundation stallion - alapító mén (vonal)
foundation stock, stirp - törzs, tenyésztörzs
founder ring - gyžržzöttség a patafalon
founder stance - lábállás patairha-gyulladásnál
founder, laminitis - patairhagyulladás
founder, laminitis - megszögelés
founder, laminitis - savós patairha-gyulladás
fourrage costs - takarmányköltségek
free generation - szabad generáció
free handicap, general handicap - generálhendikep
free lance - állandó szerzôdés nélküli zsoké
free of inbreeding - rokontenyésztésmentes pedigré
freeze branding - bélyeg /fagyasztással/
freeze branding - fagyasztásos bélyeg
french forecast of two horses to finish 1st, 2nd or 3rd - francia kettôs fogadás /az elsô három ló közül kettô/
French racing authority for National Hunt racing - akadályversenyek francia versenysporthatósága
French rye-grass, tall oat-grass - francia perje
French saddle horse - francia hátasló /fajta/
French stud-book - francia méneskönyv
fresh - friss
frog - nyir /pata/
frog canker - nyir rák
from start to finish - starttól a célig
front cog - patkósarok az ujjrészen /patkó elején/
frontal bone - homlokcsont
frontier formality - határformalitás
frontier veterinary officer - határ-állatorvos
full authority - teljhatalom
full clip - teljes nyírás
full for .. season, full book - teljes /lezárt/ lista
full mouth - összes fog /öt éves/
full-brother, own-brother - teljes testvér
full-sister, own-sister - teljes nôvér
fundamental principles of hygiene - egészségügyi szabályok