Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

J

jack - szamárcsôdör
jenny - szamárkanca
jockey - hivatásos versenylovas
jockey - versenylovas, zsoké
jockey .. up, ridden by - lovagolta ...
jockey Club - zsoké-klub
Jockey Club, Weatherbys - angol versenyhatóság
jockey entitled to claim allowances - engedményes lovas
jockey seat - versenyülés
jockey under NH (National Hunt) rules - ugrólovas
jockey's examination - zsokévizsga
jockey's licence - zsoké licencia
jockey's wasting - zsoké étrend /diéta/
jockey, race rider - hivatásos lovas
jockey, rider - lovas
jockeys get mounted announcement - felülés elrendelése
jockeys' agency - zsoké-ügynökség
jockeys' association - zsoké-egyesület
jockeys' changing room - zsokészoba
jockeyship - zsokéság
jockeyship - versenylovagló tudás
jodhpur boot - kis csizma
jodhpurs (pl.) - lovaglópantaló
jog - baktatni
joint - izület
joint-proprietor, partner - társtulajdonos
jointed snaffle, snaffle bit - csuklós zabla
jowl - torok, gége
judge's assistant - segédbíró
judge's box - bírói torony
judge, placing judge - bíró
judge, placing judge - célbíró
jugular furrow, jugular groove - torokbarázda
jugular vein - nyakér
jump - ugrani
jump - ugrani
jump badly - rosszul ugrani
jump committee - ugróversenyeket felügyelô bizottság
jump off - elugrani, megugrani /galopp/
jump the obstacle in front of the grand stand - tribün elôtti akadályt átugrani
jump well - jól ugrani
jump well - jól ugrani
jumper - ugró
jumping - ugrás
jumping - ugrás
jumping ability - ugróképesség
jumping stable - ugrólovak istállója
jumping stable - akadályverseny-istálló
juvenile - legfiatalabb évjárat
juvenile form - kétéves forma