Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

U

udder - tôgy
ulna - singcsont
umbilical cord - köldökzsinór
umbilical stub - köldökcsonk
un-placed - helyezetlen
un-raced - még nem futott
un-raced horse - még nem futott ló
unbeaten - veretlen
unbroken - nem belovagolt
unbroken horse - nyers ló (remonda)
unbuckle - hevedert megoldani
unbuckle - lazítani /hevedert/
undefeatable - verhetetlen
under classic conditions - klasszikus feltételek mellett
under himself behind, camped under (am) - hátul elôreállított
under starter's order - starter utasítása alatt
under-girth - alsó heveder
under-rug - alsó takaró
under-shot fetlock - puha csüd
under-shot fetlock - puha csüdž
underbid - alá kínálni
underbidder - alá-kínáló
unfit - nincs formában
unlimited - korlátlan
unload - kirakodni
unloading - kirakodás
unplaced mount - helyezetlen lovaglás
unrecognized race - vad verseny, nem hivatalos
unruly at the start - ellenszegülô a startnál
unruly behaviour - ellenszegülés, engedetlenség
uns. /unseated/ - lovas nélkül
unsaddle - lenyergelni
unsaddlin - lenyergelés
unsaddling enclosure - lenyergelô
unseat - ledob /lovast/
unseat - ledobni /lovast/
untrained - nem trenírozott
up to the maximum penalty of .. kg - ... kg-ig növekvô többletteher
up to weight - súlyt hordó
up-grade - csoportba felminôsíteni
up-grading - felsôbb csoportba sorolás
upper arm - felkar
upper eyelid - felsô szemhéj
upper jaw - felsô állkapocs
upper lip - felsô ajak
urinate - vizelni
urine - vizelet
urine - vizelet
urine sample, urine test - vizelet minta, vizsgálat
use of the track - pályahasználat
use of the whip, use of the stick - ostorhasználat
useless brute (P) - kecske /ló/
uterus - anyaméh
uterus - méh