Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

V

vaccinate - oltani
vaccination - védôoltás
vaccination card - oltási kártya
vaccination certificate - oltási igazolvány
vaccination date - oltás idôpontja
vaccination program - oltási program
vaccine production number - oltóanyag gyártási száma
vagina - hüvely
vaginalflux - hüvelyfolyás
value - dotáció
value - érték
value added tax /VAT/ - többletértékadó, általános forgalmi adó /ĆFA/
valued - dotált
vehicle mare - nyerges-kanca
vein - ér, véredény
vein - véna
velocity - gyorsaság
velum - ínyvitorla
verdict not yet confirmed - elôzetes bírói itélet
vertebra - csigolya /csont/
vertically, sleeves reversed - ellentétesen osztott ujjak
very fine horse - nagyon jó ló
very small star - nagyon kis csillag, virág
very tight finish, blanket finish (am.) - nagyon szoros befutás
veterinary certificate - állatorvosi bizonyítvány
veterinary certificate - állatorvosi bizonyítvány
veterinary clinical thermometer - állatorvosi hômérô
veterinary hospital - állatklinika
veterinary officer - pálya-állatorvos
veterinary surgeon, veterinarian, vet - állatorvos
veterinary walking boot - papucs
vice - rossz szokás
victory, win - gyôzelem
violet - ibolyakék
viral abortion - vírusos vetélés
virus - vírus
visa - vízum
visiting horse - vendégló
void - érvénytelen
void race - érvénytelen verseny
vulnerary dressing - sebkezelés
vulnerary ointment - sebkenôcs
vulva - péra vulva