A globalizáció és a lóverseny-ipar

KK , 2010. 10. 03., v - 18:04

A globalizáció hatása a lóverseny-iparra, avagy merre tart a királyok sportja a világban?

A cikk gerincét Louis Romanet IFHA elnök stockholmi előadása adja, azonban az ott elhangzott gondolatokon túl érdemes felvillantani a közép-európai térséget jelenleg foglalkoztató gondokat és a lehetséges kitörési pontokat.

Először is tisztázandó mi az IFHA, mi a szerepe és hatásköre. A világ 58 országát és annak authorit, azaz kizárólagosan az adott ország vezető versenyszervezési társaságát tömörítő szerveződés. Elsődleges feladata a tagországok angol telivér tenyésztésére, versenyzésére vonatkozó szabályozásának teljes körű koordinációja és a szabályrendszer harmonizációja.

Ezzel a céllal hozták létre az angol telivér tenyésztésére és magára a lóversenyzésre és a fogadás szervezésére vonatkozó nemzetközi egyezményt. A szervezet tagjai minden évben a Prix de l’Arc de Triomphe-ot követő hétfőn tanácskoznak a világ lóversenyzését érintő legfontosabb kérdésekről.

Idén többek között beszámolnak az új európai szervezet nyáron történő megalakulásáról, melynek neve: Az Európai és Mediterrán Országok Lóversenyzési Föderációja (EMHF). Az EMHF  legfőbb célja, hogy kapcsolatot alakítson ki az európai és mediterrán lóverseny üzemekkel, koordinálja Európában és a mediterrán országokban a lóversenyzés népszerűsítését, hogy megvédje annak integritását (feddhetetlenségét) és presztizsét a világban és, hogy képviselje az európai és mediterrán országokat az IFHA előtt. Ez a szervezet követi a már évek óta eredményesen működő regionális lóverseny politikával foglalkozó szervezeteket mint például az Észak és Dél Amerikai vagy az Ázsiai Föderációt.

Az EMHF  az alábbi feladatokat tűzte maga elé.

 

-          A versenyüzemek között közeli és hosszú távú kapcsolat kialakítása,

-          az európai és mediterrán versenyeken a versenyszabályok harmonizációja,

-          versenynaptár és nevezési feltételek összeállítása a körversenyekre vonatkozólag,

-          információ csere: bármely tag szabályzatát érintő változás (a versenyzésre és tenyésztésre vonatkozólag),

-          közös szabályzat kidolgozása a tenyésztés és versenyzés részére,

-          európai és mediterrán statisztikák kiadása, mely minden tag számára elérhető kell hogy legyen,

-          a fejlődő lóverseny országok támogatása, felzárkoztatási programok segítségével,

-          az európai lóversenyzés érdekeinek képviselete az Európai Unió szervezetei előtt és lobby tevékenység folytatása a tagországok képviseleténél,

-          információcsere biztosítása az EMHF tagországok között a fogadás,            adminisztráció és adószabályozás területén.

Hazánkat beválasztották a szervezet választmányába.

A tagok ezeket az új egyezményeket, szabályokat ratifikálják és maguk is igyekeznek beépíteni saját szabályrendszerükbe. Magyarországon az utóbbi években ennek a szigorú szabályrendszernek a követése kikerült a figyelem központjából és egyúttal nagyon esetlegessé vált.

 Az IFHA mindig a szakmailag kiérlelt legjobb gyakorlatot ajánlja, mely biztosíthatja a tagországok számára a lóversenyek magas minőségét és tisztaságát, kiemelten kezeli a lovak és jockeyk biztonságát és egészségét. Az utóbbi évek egyik legfontosabb feladata a közbizalom emelése a teljes ágazatban, és a lóversenysport és lótenyésztés tisztaságának megőrzése és folyamatos emelése.

Ugyancsak kiemelt feladat a nemzetközi (határokon átívelő) lóversenyzés támogatása és a versenylovak országok közötti mozgásának megkönnyítése.

Felmerül a kérdés melyek azok a veszélyek, amelyek a globalizált, felgyorsult világban a legérzékenyebben érinthetik az ágazatot, és legnagyobb veszélyt jelenthetnek a teljes lóverseny-ipar számára.

A világ vezető szakemberei számára talán az első és legfontosabb feladat a látogatók, nézők, fogadók csökkenésének megállítása. A teljes lóverseny-ipar népszerűségvesztésének,  továbbá más sportfogadások elszívó erejének azonnali megállítása, valamint a lottóval való szüntelen versengésben előnyösebb pozíció elérése.

Megszívlelendő az angol labdarúgás esete ahol a kilencvenes évek végére az ágazat mélypontra jutott. A huliganizmus térnyerése következtében a nézők elpártoltak a sporttól. Néhány éve viszont - a szakszerű lépések sorozatának köszönhetően - a labdarúgás mind a családok, mind a nők számára élvezetes eseményé vált és tömegek számára az egyik legkedveltebb sportrendezvény.

A lóverseny-fogadások területén nagyon veszélyes folyamatok indultak el az utóbbi években A legnagyobb veszélyt az ágazat számára a bukmékeri és az illegális fogadás növekedése, valamint az agresszívan terjeszkedő online fogadási formák térnyerése jelenti.

Az Európai Unió az utóbbi években olyan előírásokat hozott, mely szerint a zárt, és monopolizált szerencsejáték-piacokat meg kell nyitni, ez a rendelkezés 2010-től Franciaországot is érinti, mégpedig az online fogadások piacának területén. Természetesen a részben állami tulajdonú PMU (aranyrészvény az államnál van) mindent megtesz annak érdekében, hogy a külföldi cégek számára biztosított piacnyitási folyamatokat a versenysemlegesség biztosítása mellett megnehezítse.

A Francia Kormány belátta, hogy a piacnyitás az ágazatra olyan veszélyeket rejt amely befolyásolhatja az agráriumban meghatározó szerepet betöltő lóverseny-ipart .Ezért a Brüsszellel folytatott tárgyalásokba bevonta és stratégiai partnerként kezelte a versenyszervező anyacéget.

További veszélyt és lemaradást jelenthet a nemzeti parlamentek által hozott törvények, valamint az ezekhez kapcsolódó kormányrendeletek és jogharmonizáció késlekedése, például  a fogadásszervezésben és az ÁFA kérdésében, illetve a lóverseny-ipart általában is sújtó menedzselési hiány. Az  ipar szeplőinek meg kell egyezni a nemzeti kormányokkal a dupla adózás elkerülése és az ÁFA egységesítése kérdésében, valamint az adókedvezmények és a teljes ágazat agrár szektorba való besorolása érdekében.

Ezért jogosan felmerülhet bennünk a kérdés, szakmai szempontok alapján milyennek is kell lennie egy jó versenynapnak?

Legfontosabb alapfeltétel az, hogy a versenynap lehetőleg társasági esemény legyen, egy szórakoztató, kellemes minden tekintetben kikapcsolódást biztosító környezetben. A versenypályának törekednie kell, hogy a teljes család számára egész napos időtöltést,  szórakoztatást tegyen lehetővé, a gyermekjáték lehetőségétől a kulturált éttermi fogyasztásig.

 

A lóverseny egy élőben adott sportesemény, melyre instant módon fogadásokat lehet kötni, egy olyan esemény, ahol a termék fogyasztása nem mindig azonos helyen és azonos időben történik. A fogadás-szervezésnek modern és hatékony értékesítési csatornáinak kell, lenniük,  ahol akár 24 órában a hét minden napján lehet fogadni. A fejlett lóverseny kultúrával rendelkező országokban (Franciaország, Svédország) a fogadásszervezés különleges hangsúlyt kap, hisz nonprofit tevékenységként tölti be az iparág teljes finanszírozását.

Ezért biztosítani kell a  nyilvánosság, a publikum számára a vertikum teljes átláthatóságát, a szereplők azaz a jockeyk felkészülésétől a telivérek versenyben való futásáig azaz azok szerepléséig.

A versenylovakat közelebb kell hozni a nézőkhöz mind fizikális valójukban, mind a róluk szóló információk tekintetében. Ezzel új látogatókat nyerhetünk és tarthatunk meg. Sajnos a világ több országában úgy tekintenek elsősorban a lóversenyre, mint fogadási, szerencsejáték üzletre, de azt a tényt kell elfogadtatnunk és népszerűsítenünk, hogy mi sport vagyunk. A  szabadidős és szórakoztató ipar által alkalmazott eredményes módszereket adaptálnunk kell,  például az UEFA kupa szervezése vagy a casinok működése.

A lóversennyel kapcsolatba kerülő ügyfelekkel partneri viszonyt kell kialakítani, igényeiket maximálisan figyelembe kell venni és összehangolni szükséges azokat (tulajdonosok, fogadók, közönség, szponzorok). A más sporteseményekkel folyó küzdelemben a nemzetközileg jelentős lóversenypályák modernizációját folytatni kell (Longchamp 1966, Ascot 2006, Tokyo 2007, Meydan 2010). A média világában sztárok bemutatása, promóciója és népszerűsítése elengedhetetlen, erre jó példa a versenylovak közül: Deep Impact Japánban, Rachel Alexandra és Zenyatta Amerikában, Sea the Stars Európában történő promóciója, a zsokék közül L. Dettori és C. Soumillon népszerűsítése és médiában történő megjelenítése volt a legjobb.

Cél, hogy a sajtó folyamatosan információkkal lássa el a közvéleményt a lóversenyről. Ennek hatása érzékelhető volt Overdose esetén nem csak Magyarországon.

Teljesen meg kell újítani, reformálni az eddigi gyakorlatot és újabb, más megközelítési formákat kell kialakítani a fiatal generáció mint az új ügyfelek számára, mégpedig az Interneten keresztül.

A jövő az internetes közösségi oldalak intenzívebb használata (Facebook, Twitter, Myspace, iwiw, blocksite, google keresők), ahol a fiatalok megosztják ismerőseikkel, de ismeretlenekkel is élményeiket fényképeiket. Ez egy olyan terület, ahol a versenyzést az új generációval is megismertethetjük.

Ezért elsőrendű feladat a lóversenyzés határokon átívelő népszerűsítése, egy nemzetközi, globális online közösséget kell létrehozni és folyamatosan működtetni.

Melyek azok a kihívások, amelyek legnagyobb mértékben befolyásolják a globális-lóverseny ipart?

  1. A finanszírozás kérdésköre,
  2. a szponzorok számának növelése,
  3. a megnyerhető nyeremények összegének növelése,
  4. a TV közvetítések nagyobb mértékű elterjesztése – a lefedettségek növelése.

A lóverseny-ipar összes szereplőjének meg kell határoznia az új célokat és feladatokat és ki kell dolgozni egy profitábilis üzleti modellt a teljes vertikumra vonatkozásában. Ha a lóversenyzésbe be akarunk vonni befektetőket, akkor ők nemzetközi szinten számítanak tőkebefektetéseik megtérülésére. A szponzorság és a szponzorok a sportfinanszírozás egyik fontos eleme. A lóverseny finanszírozásban nem nélkülözhetjük őket. Nagyobb láthatóságot kell részükre biztosítani a verseny előtt, közben és utána, ez kb. 2-3 percet biztosít a TV közvetítések során a reklámfelületek, spotok részére. A szponzorok számára a legkiválóbb VIP vendéglátói létesítményeket kell kialakítanunk, pénzükért értéket kell adni.

Nemzetközi szinten kiemelkedő feladat a versenynapok harmonizálásának és a versenyprogram koordinációjának kérdése. A lóversenyzés nemzetközi együttműködésének keretében az alábbi feladatokra kell összpontosítani: A verseny és fogadási szabályok egységesítése (lásd. labdarúgás). A versenyszabályzatok területén a versenyintézőségi és versenyközegi munka egységes megjelenítése és az ítélkezési gyakorlat egységesítése, például: A lovak akadályoztatása és diszkvalifikációjának kérdése, az ostorhasználat megítélése, valamint mázsálási technikák tisztázása.

A versenylovak és a versenyzők egészségügyi és biztonsági kérdéseit hatékonyabban kell beemelni a prioritások sorába és ezért egyre többet kell tenni ezek maradéktalan megvalósulásáért.

A versenylovak esetén tisztázandó az ostor használata és annak módja, továbbá a lovak gyógyszerelése, a doppingellenőrzések számának a növelése, mely mind a látogató közönség, mind a szponzorok számára egyre fontosabb kérdés (média érzékenység és nyilvánosság). A doppingellenőrzést végző akkreditált laborok munkájának összehangolása, például azonos laboratóriumi limitek meghatározása. A versenylovak gyógyszerelési politikájában egyre hangsúlyosabbá kell tenni a szteroidok tiltását. Meg kell teremteni a karrierjüket befejező telivérek visszavonulásának lehetőségét. Különleges alapokat, alapítványokat kell létrehozni, segíteni kell a rehabilitációt, a versenylovak életük végéig tartó elhelyezésükről gondoskodni kell. A vágóhidat mint egyes pályáról lekerült lovak utóhasznosításának lehetőségét vagy módját el kell felejteni!

A versenylovasok, jockeyk számára az oktatásra, képzésre fordított kiadásokat növelni kell. A versenyben lovagló lovasok biztonsági védelmét fokozni kell (biztonsági sisak, gerincvédő, mellények, testvédők használatának fokozása). Cél a veszélyes lovaglások, bukások számának csökkentése, ami a képzés, oktatás és gyakorlati tapasztalatok növelését feltételezi. A lehetőségekhez mérten célszerű a szintetikus futófelületű pályák építésének fokozása, e pályák elterjedésének növelése, mivel ezeken az extrém időjárási viszonyok között is sokkal biztonságosabban lehet versenyezni, mind a lónak, mind pedig a lovasnak.

A fenti rövid anyagból is látható, hogy a világ lóversenyzése előtt komoly feladatok tornyosulnak, a környező világ kihívásaira minél jobb és tökéletesebb válaszok kellenek. Kooperáció, támogatás, együttműködés és ezek összehangolása lehet csak a közös kitörési pont a globalizáció kihívásaira.

Sajnos ez az együttműködés eddig elég hiányos és egyoldalú volt, a világ lóversenyzési nagyhatalmai csak abban voltak érdekeltek, hogy országaik termékeit, produktumait - legyen az versenyló vagy fogadási rendszer - számunkra eladják. Ebben a folyamatban mi pedig partnerek voltunk. Nem tettünk meg mindent a hazai tenyésztők vagy futtatók védelmében - tulajdonosi prémium rendszer vagy magasabb tenyésztői prémium bevezetése - mondván a piac majd mindent megold, hiszen ez egy nemzetközileg nyitott sport.

Úgy véltük, ha a nyugattal nem is, de majd Közép-Európával jobban együttműködünk. A volt szocialista országok meetingjének talaján talán ez nem lesz nehéz. A létrehozott új szervezet, a KMET évekkel ezelőtt döntött a közös Breeders Cup elindításáról, ezzel jó lehetőséget biztosítva telivéreink és versenyrendszereink összehasonlítására.

A kezdeti lelkesedés és a nagy igyekezet később alábbhagyott, a versenyszervezők pénztelensége miatt végül a folyamat megszakadt. Az eredeti körverseny sorozatból Lengyelország kimaradt. A tagországoknak közösen sikerült rábírni az új varsói vezetést a pozitív folyamat folytatására, így idén lehetőség nyílik arra, hogy ugyan más néven, de a versenyek megrendezésre kerüljenek.

Mostanra már egyértelműen látszik, hogy Közép-Európában a kis versenyüzemek között elő kell segíteni - a mostaninál lényegesen intenzivebb - a telivérek és versenylovasok folyamatos mozgását, növelni kell a hendikepekben történő futások számát, össze kell hangolni a versenynaptárokat, egyáltalán a nemzeti érdekek megtartása mellett az együttműködést magasabb szintre kell emelni.

A sportunk megtartása és fenntartása érdekében a bevételeket növelni kell, ez vagy az állami szerepvállalás fokozásával, vagy működő tőke bevonásával, vagy a fogadási forgalom felpörgetésével lehetséges. Megfelelő méretű fogadási piac nélkül azonban ez nem lehetséges.

A Magyar Lovaregylet és a két ágazat tenyésztő egyesületei pár éve felkértek egy nemzetközi szakértőt, hogy vizsgálja meg a magyarországi lóverseny ágazatot, hasonlítsa össze egy közel azonos méretű de lótenyésztés és lóversenyzés területén vezető ország számaival és tegyen javaslatot a kitörési pontok meghatározására. A végső konklúzió az volt, ha az ágazatban résztvevő szereplők teljes köre nem tudja meghatározni azt a legkisebb közös többszöröst, mely fedi az igényeit és céljait, áldozatvállalását, halasztott anyagi érdekeit a jövőbeli sikeres működés érdekében, akkor ne várják, hogy a politikusok vagy más döntéshozók melléjük állnak.

Szécsi Rezső